Home > Privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen

Thema Group hecht veel belang aan privacy en vindt de gegevensbescherming erg belangrijk. Met deze privacy verklaring (hierna “Privacy verklaring”) wil Thema Group je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Thema Group zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) welke vanaf 25 mei 2018 vervangen wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’).
Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) via de link: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 

Deze Privacy verklaring werd de laatste keer gewijzigd op: 15 Mei 2018.


Voor wie geldt deze privacy verklaring?
Deze privacy verklaring geldt voor:
• Alle bezoekers van de website van Thema Group
• Alle contactpersonen van de klanten van Thema Group
• Alle personen waar Thema Group diensten aan verleent

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
Thema Group treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van Werving & Selectie.

Thema Group BVBA                                                                                                                  
BioVille, Agoralaan Building A bis                                                                                                   
3590 DIEPENBEEK                                                                                                                         
België                                                                                                                                                    
+32 (0)11 - 28 69 20                                                                                                              

Thema Group BV
Odiliastraat 92
5401 ZZ UDEN
Nederland
+31 (0)413243636

Thema Group GMBH
Merowingerplatz 1
40225 DUESSELDORF
Duitsland
+49 (0)262303696

EMAIL: Privacy@themagroup.eu 
www.themagroup.eu 


Thema Group is niet altijd verantwoordelijke voor verwerking. Waar het met name gaat om verwerkingen van persoonlijke gegevens bij het uitvoeren van een bestelling treedt de opdrachtgever op als verantwoordelijke voor verwerking en treedt Thema Group op als verwerker. Voor deze verwerkingen verbindt Thema Group er zich toe om gegevens enkel te verwerken op instructie van de verantwoordelijke voor verwerking. De gebruiker die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

Welke persoonsgegevens worden door Thema Group verwerkt voor de Werving & Selectie?

Persoonsgegevens die verwerkt worden voor prospectie en aanvragen voor offertes.
Thema Group verzamelt professionele identificatie gegevens van mogelijke nieuwe klanten. Deze gegevens worden verzameld via rechtstreeks contact (telefoon, business cards op events) of via aanvragen van offertes via de website of andere kanalen.

Type persoonsgegevens: Professionele identificatiegegevens (Naam, voornaam, Email, telefoonnummer, functie, bedrijf)
Ontvanger: Thema Group 
Grondslag van verwerking: Contract
Doel van verwerking: Contact opnemen om tot een offerte te komen
Verduidelijking: De professionele identificatie gegevens zullen bewaard worden in de Database.

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij de uitvoering van een contract.
Om de opdrachtgever van een werving & selectie project te contacteren houdt Thema Group professionele identificatiegegevens bij.

Type persoonsgegevens: Professionele identificatiegegevens (Naam, voornaam, Email, telefoonnummer, functie, bedrijf)
Ontvanger: Thema Group
Grondslag voor verwerking: Contract
Doel van verwerking: Opdrachtgever van het contract vastleggen
Verduidelijking: Om vragen te stellen ivm het werving & selectie project of de factuur te sturen heeft Thema Group de professionele identificatie gegevens nodig.

Type persoonsgegevens: Persoonsgegevens potentiële Kandidaten - NAW ( Naam - adres - woonplaats- contactgegevens)- Loopbaangegevens - persoonlijke bijzonderheden( leeftijd- geslacht -…) - gezinssamenstelling - vrijetijdsbesteding - lidmaatschappen )
Ontvanger: Thema Group & klant
Grondslag voor verwerking: Contract & Gerechtvaardigd Belang
Doel van verwerking: Identificatie van potentiële kandidaten
Verduidelijking: Deze gegevens laten toe om een potentieel geschikte kandidaat te identificeren en te contacteren.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?
1) Medewerkers van Thema Group in het kader van de uitoefening van het werving & selectie project
2) Verwerkers: Thema Group doet beroep op externe verwerkers die een verwerkersovereenkomst getekend hebben met Thema Group.
3) Andere: Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/ of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen Thema Group, behoudt Thema Group het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens ‘als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/ of iedere andere verandering van zeggenschap‘ aan enige derde over te dragen.
Uw persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij Thema Group daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Worden er anonieme gegevens gebruikt voor rapporteringsdoeleinden?
Thema Group gebruikt anonieme gegevens voor interne rapportering. Anonieme of geaggregeerde gegevens zijn persoonsgegevens die in die mate geanonimiseerd of geaggregeerd worden, dat ze geen betrekking meer hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ofwel wordt de data dusdanig anoniem of geaggregeerd weergegeven dat het individu niet of niet langer herkenbaar is.

Hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden?
Thema Group zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de in deze Privacy verklaring uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard omwille van statistische doeleinden.

Beveiliging en bewaring van gegevens
Thema Group erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Thema Group gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Cookies
Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.
De meeste internet browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Je kan echter deze instellingen aanpassen.
De manier waarop verschilt van browser tot browser. Voor hulp kan je de “help” functie van je browser gebruiken of volgende website raadplegen http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Webbezoek
Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.
Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke.

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard
Wanneer u een aanmeldformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is.

Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze websites, waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard. Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van Thema Group waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal Thema Group die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel.


Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik ze uitoefenen?
Je kan je rechten (recht op inzage, recht op rectificatie, recht op wissen van je gegevens, recht op bezwaar) uitvoeren door het sturen van een e-mail naar privacy@themagroup.eu
 
Thema Group heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we je aanvraag hebben ontvangen en over alle vereiste informatie beschikken om aan je aanvraag te voldoen.

Thema Group zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Thema Group een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Thema Group het verzoek weigeren.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Thema Group niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ( Privacycommissie) http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 

Vacatures
Keerbergen - Home Office
Mijdrecht - Home Office
Western part of the Netherlands, home office, office Oosterhout
Vertrouwelijk
Leiden
Netherlands or Sweden
Nederland
Testimonials

Roel Deijkers, Sales Manager Nederland en Vlaanderen bij The Binding Site

 

 "De Thema Group Consultants namen me heel serieus in mijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging en ze hebben ook echt oog voor de persoon waarmee ze werken.
Mijn ervaring is heel positief en ik ben blij te hebben samengewerkt en zo een top job te hebben gevonden!"

Jolien Dellafaille, Application Scientist MicroCT Bruker

 

 


"Ik stond versteld van de vlotte dienstverlening, vriendelijke en ondersteunende opvolging en vooral van het snelle resultaat. Dankzij hun efficiënte werking, begin ik aan een beloftevolle en uitdagende carrière waar ik mijn talenten ten volle zal kunnen benutten. Ik kan alleen maar het volgende zeggen: Bedankt Thema Group!"

Miriam Cobbaert, Business Development Manager

 

 


"Het professionnalisme, de betrokkenheid en de opvolging waarmee Thema Group de juiste match nastreeft, heb ik als uniek ervaren."

Dirk Van den Driessche, General Sales Manager bij Beckers Benelux

Ik wil Thema Group en Lucien Strackx bedanken voor de begeleiding naar mijn nieuwe werkgever Beckers. Ik ben bijzonder te spreken over de openheid , klare voorstelling van de vacature en begeleiding tijdens het hele traject .
Dankzij de persoonlijke touch en de aanpak van Thema Group, heb ik een zeer fijne job kunnen vinden in de Food business als Sales Manager.

Oliver Gresch, Account Manager for Germany and Scandinavia at BioReliance Ltd

De samenwerking met Thema Group verliep heel doelgericht en klantvriendelijk. Door de open manier van werken en communiceren, voelde ik me gedurende het volledige wervings- en selectie proces in goede handen.

Hans Van de Water, Value Stream Manager at Thermo Fisher Scientific

Ik word regelmatig gecontacteerd door werving en selectiebureaus. Nooit heb ik dergelijk professionalisme ervaren. Prima communicatie, timely feedback en nauwe opvolging. Een plezier om samen te werken!

Claudia Israel, Recruiting Manager bij Qiagen

"Thema Group slaagde erin om ons voor verschillende posities interessante en gekwalificeerde kandidaatprofielen voor te leggen. Ze hebben een professionele werkwijze en een diepgaande kennis van de markt."

Kimm Delsing, Corporate Recruiter bij FrieslandCampina

"Thema Group ondersteunt FrieslandCampina op een professionele, discrete en volledige wijze in de search naar professionals die onze ambitie voor route 2020 waar kunnen maken."

Frank Hartmann, General Manager bij Büchi

“Hartelijk en detailgetrouw – Thema Group kent de markt door en door”

Lijnie Rijsdijk, Head Human Resources bij Sandoz

“Thema Group selecteert kandidaten die niet alleen qua kennis en kunde, maar die ook qua karakter en persoonlijkheid bij onze organisatie passen. Daarom is Thema Group al vele jaren onze partner.”

Bart Hendriks, General Manager Europe bij Ziosoft

“Ik kan pagina’s vol positieve feedback geven over Thema Group, maar het komt allemaal neer op een paar woorden: de beste Europese executive recruiters die je voor de medische industrie kan vinden.”

Danielle Dahms, HR Manager bij Nonin Medical

“Bij een moeilijke zoektocht met daarin unieke kwalificaties en een uitdagende tijdlijn, was Thema Group in staat om ons meerdere geschikte kandidaten voor te stellen. Ik was onder de indruk van hun diepgaande kennis en zou ze sterk aanbevelen”

Pedro Jie Sam Foek, Sales Manager- Professional

Pedro Jie Sam Foek

"Professionaliteit, betrokkenheid, betrouwbaarheid en een flexibele open opstelling naar alle betrokken partijen zijn waarden welke door de Thema Group daadwerkelijk als uitgangspunt worden gehanteerd."

Gerrit Portier, Sales Manager bij Beckman Coulter

Gerrit Portier

“Werk met professionals. Werk voor professionals”

Hildert Delis, Adjunct Directeur bij Acatris

Hilder Delis

"Thema Group is een organisatie die niet meepraat maar meedenkt en levert hiermee een waardevolle bijdrage aan de totstandkoming van onze strategie."

Elekta (formerly Nucletron) Omron Healthcare NL Infors Benelux BV PharmaFluidics Boma Dechra Veterinary Products Biotalys NFZ (Nederlandse Farmaceutische Zorggroep) G2 Speech Unisensor SA diagnostic engineering UgenTec BVBA Lelypharma ApotheekVoorzorg (Mosadex) MML-Medical Genencor Analis sa/nv (Namen) Konica Minolta Medical & Graphic Imaging Europe BV (Nederland) Fisher Farma TransEnterix Instrumentation Laboratory België (Part of WERFEN) Launch Diagnostics & Biokit Ltd GymnaUniphy Sanquin Integrated DNA Technologies(IDT part of  Danaher Group) ) MSD Oss
Duitsland

Merowingerplatz 1
40225 DUESSELDORF
E-mail

België

BioVille, Agoralaan
Building A bis
B-3590 DIEPENBEEK
E-mail

Pivot Park Kloosterstraat 9 
5349 AB OSS
E-mail

Nederland

Odiliastraat 92
5401 ZZ UDEN
E-mail

Copyright: Thema Group 2021  |  Disclaimer  |  Privacybeleid  |  RSS feeds  |  Sitemap  |  Contact
OTYS Recruiting Technology PXL Communicatie